16512

جزئیات سفارش
{{ vm.order.date | jalaliDate:'jYYYY/jMM/jDD hh:mm' }}
شناسه سفارش: {{ vm.order.uniqueId }} | کد رهگیری: {{ vm.order.trackingId }}
تحویل گیرنده: {{ vm.order.firstName }} {{ vm.order.lastName }}
شماره تماس: {{ vm.enTofaNum(vm.order.mobile) }}
ارسال به: {{vm.order.stateName}}, {{vm.order.cityName}}, {{vm.order.address}}
مبلغ کل: {{ vm.enTofa(vm.order.finalPrice) }}
تخفیف: {{ vm.enTofa(vm.order.totalPrice - vm.order.finalPrice) }}
جمع قیمت کالاهای مرسوله: {{ vm.enTofa(vm.order.totalPrice) }}
هزینه ارسال: {{ vm.order.finalShippingCost == 0 ? 'رایگان' : vm.enTofa(vm.order.finalShippingCost)+' تومان' }} پس کرایه
کد رهگیری {{vm.order.shippingTrackingProviderName}}: {{ vm.enTofa(vm.order.shippingTrackingCode) }}
ورود به سامانه رهگیری

سفارش شما با موفقیت در سیستم ثبت شد و هم اکنون در انتظار پرداخت است.

درگاه های پرداخت آنلاین

می توانید هزینه سفارش رااز طریق یکی از روش های زیر واریز کرده و سپس به پشتیبانی سایت اعلام نمایید:

  • نام بانک: پاسارگاد
  • نام صاحب حساب: حساب جهت واریز بیعانه
  • شماره حساب: 777888104389901
  • شماره کارت: 5022291513549368
  • شماره شبا: 630570077700001580427001

* لطفا هزینه سفارش را زمان تحویل به مامور ارسال، تحویل دهید.

order-step-1در صف بررسی

order-step-3آماده سازی سفارش

order-step-4خروج از مرکز پردازش

order-step-5تحویل مرسوله به مشتری
{{ orderItem.name }}-img
{{ orderItem.name }}
تعداد: {{ vm.enTofaNum(orderItem.quantity) }}
{{ option.name }}: {{ option.name == 'رنگ' ? vm.getItem(option.value) : option.value}}
قیمت واحد: {{ vm.enTofa(orderItem.regularPrice) }}
تخفیف: {{ vm.enTofa(orderItem.regularPrice - orderItem.price) }}