16512

WMF

از سال 1880 به بعد، لوگوی شرکت نشان دهنده یک شترمرغ متحرک بود که احتمالاً نشان خانوادگی دانیل استراوب است. لوگوی امروزی، با ترتیب حروف خاص خود، برای اولین بار در یک بروشور در سال 1907 ظاهر شد. این لوگو تا سال 1925 مورد استفاده قرار گرفت و متعاقباً در سال های 1965 و 2007 تغییر کرد تا سبک های معاصر را منعکس کند.