16512

I-DOS در ماشین لباسشویی بوش چه وظیفه ای بر عهده دارد؟

مقدار مایع شوینده و نرم کننده مورد نیاز را :


 بطور اتوماتیک اندازه می گیرد.حسگرهای مخصوص مقدار،نوع پارچه و میزان آلودگی لباس ها را تشخیص داده و با دقت فوق العاده میزان ماده شوینده را تعیین می کنند.

بدین ترتیب شستشوی لباس ها به بهترین شکل انجام می گیرد و نتیجه ،لباس هایی کاملا تمیز است.i-DOZ دوستدار محیط زیست نیز می باشد:

تنظیم دقیق میزان مواد شوینده باعث صرفه جویی در مصرف آب سالانه تا میزان 7.062 لیتر و مقدار چشمگیری مایع شوینده و برق می شود.


ماشین لباسشویی بوشاین قابلیت را میتوانید در ماشین لباسشویی های موجودI-DOS در سایت الو بوش مشاهده کنید.