16512

وظیفه varioperfectدرلباسشویی بوش چیست؟

  • دو انتخاب و یک نتیجه:

    باvarioperfectتعیین سرعت شستشو در اختیار شما می باشد.در صورت ذیق وقت
  • کافیست که سرعت شستشو را تا 65درصد افزایش دهید.
  • برای صرفه جویی نیز میزان
  • مصرف انرژی تا50درصد قابل کاهش می باشد.
  • تمام تنظیمات براحتی و بافشار یک دکمه انجام میشوند.
  • نتیجه در تمام موارد یکسان است.
  • شستشوی کاملا تمیز و پاکیزه

 

         

ماشین لباسشویی بوش کلیک کنید.